Boka rum

Vattenfallet Brudslöjan störtar utför klippbranten ned i sjön Saggat. Det ligger nära vägen nio km sydost om Kvikkjokk, vid en plats som heter Köpenhamn.

Fallet bildas av bäcken Kådtjåjåkkå och i klippbranten ser man tydligt den östligaste delen av fjällkedjans berggrund, en bergrund som slingrar sig längs hela fjällkedjan från norr till söder.

Stigen går 500 meter genom gammelskog upp till fallet. Det går med viss möda att ta sig ytterligare 500 meter upp bland stenblock till krönet där vattenfallet börjar. Aspdungar, tibast och grova sälgar finns insprängda i barrskogen och besökaren har utsikt ner mot sjön och Pärlälvens naturreservat samt fjällen i Sjellapuoltamassivet på andra sidan vattnet.

Vanligaste sättet att ta sig till platsen är med bil eller buss.Storvägen 19, 962 02, Kvikkjokk, info@kvikkjokkfjallstation.se, tel: +46 (0)971 210 22