Boka rum

Gamájåkhå är en tre km lång fors som rinner från två deltaland norr om Kvikkjokk, Selet och Änok. Den forsar förbi alldeles nedanför Kvikkjokk Fjällstation på sin väg ned mot Tarraälven.

Vattnet är under sommarmånaderna grågrönt av glaciärslam från glaciärerna i Pårtemassivet. Nivån kan variera tre meter mellan låg- och högvatten.

Det går en stig en bit upp längs forsen som det på vissa ställen ligger vindfällor över. För en vandring upp till deltalanden ovanför Kamajokk är det bättre att följa materialvägen som går parallellt med forsen norrut. Vägen är lättvandrad och går delvis över ett kalhygge och delvis i Gamájåkhå naturreservat. Reservatet, som ligger på båda sidorna av forsen består i denna östra del av gammal tallskog och blockterräng. Under vandringen har man utsikt mot Pårtefjällen i Sarek och Vallespiken i Tarrekaisemassivet.

Efter fem km kommer stigen fram till Änoks deltatland. Här fanns gamla slåttermarker fram till 1950-talet. Deltat omges av fjällurskog och ovanför skogen reser sig fjällen.Storvägen 19, 962 02, Kvikkjokk, info@kvikkjokkfjallstation.se, tel: +46 (0)971 210 22