Boka rum

Gasskájvo 1322 m ö h, ligger vid början av Tarradalen. Fjället har en mycket karaktäristisk profil med ett brant stup ned mot dalgången.

Det är en vacker men ansträngande vandring. Vandringen från det frodiga området kring Tarraälven upp på toppen har en stigning med 1000 meter. Gasskájvo har en rik flora och fauna och bjuder på en fantastisk utsikt.

Vandringen till Gasskájvo börjar vid Padjelantaleden. Vid Vallebäcken viker Kaskaivostigen av och följer bäcken uppströms till kanjonen och sedan vidare brant upp genom urskog mot högfjället. Stigen upphör i björkskogen och sista biten till toppen finns ingen stig. På väg tillbaka ned från Gasskájvo hittas stigen oftast igen först längre ned i barrskogen.

Vandringen upp till Gasskájvo och tillbaka till Padjelantaledens början är 22 km och tar ca 12 timmar. Turen är ansträngande och kräver vana att sig fram i stiglös terräng.

Vintertid finns inga ordnade spår upp till toppen.Storvägen 19, 962 02, Kvikkjokk, info@kvikkjokkfjallstation.se, tel: +46 (0)971 210 22