Boka rum

Nammásj ligger i Tarradalens mynning. Nedanför berget breder Kvikkjokks deltaland ut sig. Av Kvikkjokks utsiktsberg är Nammasj lättast att bestiga.

I Jokkmokks fjällvärld finns fyra berg med namnet Nammásj och alla ligger som solitärer i början på en dalgång. Från berget som har en höjd på 658 m ö h, finns den bästa vyn över Kvikkjokk och deltalandet. Nammásjs isolerade läge erbjuder också en fantastisk utsikt åt andra hållet in i Tarradalen och de omgivande fjällen.

Vandringen börjar med en båtfärd till stigen på bergets norra sida. På den östra och södra sidan stupar det brant ned mot deltalandet. Här växer den sällsynta fjällbruden. Gammal mossrik blandskog växer längs sluttningarna. Vandringen upp till bergets topp och tillbaka till båtlänningen är 5 km och tar ca två timmar.

Vintertid finns inga ordnade spår upp till toppen.

 Storvägen 19, 962 02, Kvikkjokk, info@kvikkjokkfjallstation.se, tel: +46 (0)971 210 22